voorwaarden
contact
referenties

Voorwaarden:
- Factuur dient voor montage voldaan te zijn.

- Het frame blijft eigendom van Bouwbordverhuur.nl, er mogen alleen doeken in geplaatst worden die door Bouwbordverhuur geleverd zijn. Ook aanpassingen aan de constructie mogen alleen geschieden in goed overleg en door monteurs van Bouwbordverhuur.nl.

- De gedrukte doeken zullen na huurtermijn eigendom worden van de opdrachtgever.

- Bouwbordverhuur.nl behoudt zich het recht opdrachten te weigeren zonder opgaaf van redenen.

- Op de overeenkomst zijn tevens de algemene voorwaarden van Get Bannered/ Bouwbordverhuur.nl van toepassing, deze worden u toegestuurd op aanvraag.